Wirtualny dziekanat

Jeżeli nie znasz swojego loginu użyj funkcji Sprawdź login.

W miejsce hasła przy pierwszym logowaniu wpisz swój PESEL. W przypadku osób, które nie mają numeru PESEL hasłem jest data urodzenie w formacie rrrrmmdd.

Po zalogowaniu proszę zmienić hasło.

 

zamknij